Privacyverklaring

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1) Hierna geven wij informatie over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, die tot u persoonlijk te herleiden zijn, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.
(2) Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 lid 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Podo Linea, Buizerdlaan 6 3435SB  Nieuwegein, info@podolinea.nl.
(3) Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer etc.) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in deze samenhang ontstane gegevens verwijderen wij, nadat bewaren niet meer nodig is, of we beperken de verwerking als wettelijke bewaartermijnen bestaan.
(4) Als wij voor bepaalde functies van ons aanbod gebruik maken van dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, wordt u hierna in detail over de betreffende procedures geïnformeerd. Daarbij noemen wij ook de vastgelegde criteria van de bewaartermijn.


§ 2 Uw rechten
(1) U heeft de volgende rechten wat betreft uw persoonsgegevens:
– recht op informatie,
– recht op rectificatie of verwijderen,
– recht op beperking van de verwerking,
– Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens.
(2) U heeft bovendien het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bij een toezichthoudende autoriteit.


§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek van onze website
(1) Als u onze website puur informatief gebruikt, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch zijn vereist, om u onze website te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (grondslag is art. 6 lid 1 onder f AVG):
– IP-Adresse
– IP-adres
– datum en tijdstip van de aanvraag
– tijdsverschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time (GMT)
– inhoud van de aanvraag (concrete site)
– toegangsstatus/HTTP-statuscode
– doorgegeven hoeveelheid gegevens
– website, waar de aanvraag vandaan komt
– browser
– besturingssysteem en de interface daarvan
– taal en versie van de browsersoftware.
(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw vaste schijf worden opgeslagen, ingedeeld bij de door u gebruikte browser, en die bepaalde informatie doorgeeft aan de instantie die de cookie plaatst (hier door ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze zijn ervoor bestemd om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.
(3) Gebruik van cookies:
a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hierna wordt toegelicht:
– tijdelijke cookies (zie b)
– permanente cookies (zie c).
b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als u de browser sluit. Daartoe behoren vooral de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer worden herkend als u onze website opnieuw bezoekt. De sessie-cookies worden verwijderd als u uitlogt of de browser sluit.
c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde verwijderen.
d) U kunt uw browser-instelling naar wens configureren en bijv. het accepteren van third-party-cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruikten.
e) Wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren voor volgende bezoeken, als u beschikt over een account bij ons. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

 

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website maken we gebruik van Google Maps. Daardoor kunnen we u direct in de website interactieve kaarten tonen en bieden wij u het comfortabele gebruik van de kaartfunctie.
(2) Door het bezoek op de website krijgt Google de informatie, dat u de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit vindt onafhankelijk plaats van het feit of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt, waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegevoegd. Als u de toevoeging met uw profiel bij Google niet wenst, moet u voor het activeren van de knop uitloggen. Google bewaart uw gegevens als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of op de behoefte toegesneden vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse vindt vooral plaats (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het tonen van op de behoefte toegesneden reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening daarvan moet richten tot Google.
(3) Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking door de plug-in-aanbieder krijgt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Web Analytics